Privacy Statement - SE

Integritetspolicy för PlanGrid

Ikraftträdandedatum: 21 juni 2019

Att skydda din integritet är viktigt för PlanGrid. Denna integritetspolicy beskriver hur PlanGrid, Inc. (”PlanGrid”) och dess dotterbolag samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter om dig i samband med hanteringen av vår konstruktionsproduktivitet och samarbetsplattform samt våra webbplatser och appar genom relaterade support- och professionella tjänster och olika försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

PlanGrid är en del av Autodesks företagsfamilj. I vissa fall delar vi och erhåller personuppgifter från andra Autodesk-företag, inklusive våra dotterbolag, vårt moderbolag Autodesk, Inc. och dess dotterbolag (gemensamt kallade våra ”närstående bolag”).

En stor del av personuppgifterna som vi samlar in genom PlanGrid-tjänsterna behandlas på uppdrag av våra kunder och användare. Under vissa omständigheter behandlar vi även dessa personuppgifter för våra egna syften, enligt beskrivningen nedan. Vi ansvarar dock inte för våra kunders personuppgiftsbehandlings- eller -skyddsrutiner, vilka kan avvika från dem som anges i denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy gäller inte heller för insamling av personuppgifter från tredje parts webbplatser eller program. Vi rekommenderar att du granskar integritetspolicyn för respektive tredje parts webbplatser och program som du interagerar med.

I denna integritetspolicy kommer du att informeras om följande:

Vilken information samlar PlanGrid in om dig?

”Personuppgifter” är information som identifierar eller rimligen kan kopplas direkt eller indirekt till dig. I denna integritetspolicy har ”personuppgifter” och ”information” samma innebörd och används på ett omväxlande sätt.

Vi hämtar in personuppgifter på olika sätt. Vissa samlas in direkt från dig, till exempel när du registrerar dig för ett konto eller nyhetsbrev på vår webbplats. Övrig information om dig samlas in eller genereras automatiskt när du använder PlanGrid, inklusive information som erhållits genom användning av cookies och andra spårningstekniker. Vi får även viss information om dig från tredje parter, inklusive när du tillhandahåller dina yrkesmässiga kontaktuppgifter och annan information om dig till sådana tredje parter. Denna integritetspolicy omfattar vår hantering av två allmänna personuppgiftskategorier:

 1. Personuppgifter som vi hanterar för våra kunder och användare i samband med tillhandahållandet av PlanGrid-tjänster (”servicedata”) – Vi samlar in denna information från våra kunder och användare på olika sätt, främst genom hanteringen av vår konstruktionsproduktivitet och genom vår samarbetsplattform (inklusive användarkonton på plangrid.com och våra appar) och genom relaterade support- och professionella tjänster. Då vi tar emot information från eller på uppdrag av våra kunder, kan servicedata innehålla alla typer av information som våra kunder eller deras användare tillhandahåller. I de flesta fall består denna information av yrkesmässig kontaktinformation och information som är kopplad till dessa kontaktuppgifter.
 2. Personuppgifter som vi hanterar för vår egen verksamhet (”affärsdata”) – Här ingår viss information som samlas in på eller via våra webbplatser, t.ex. information som du lämnar via registreringsformulär för nyhetsbrev, information som vi samlar in automatiskt när du besöker våra webbplatser och information som samlas in genom våra försäljnings- och marknadsföringsrelaterade aktiviteter.

Observera att vi kan vara skyldiga att samla in vissa personuppgifter om dig enligt lag eller till följd av någon avtalsenlig relation som vi har med dig eller vår kund genom vilken du använder PlanGrid. Underlåtenhet att tillhandahålla denna information kan förhindra eller fördröja uppfyllandet av dessa skyldigheter.

Information som du lämnar till oss

Vi samlar in vissa personuppgifter direkt från dig. Sådana informationstyper omfattar vanligen:

 • Dina kontaktuppgifter (t. ex. namn, e-postadress, telefonnummer och postadress)
 • Yrkesrelaterade uppgifter (t. ex. befattning och företagets namn)
 • Språkinställningar
 • Prenumerationsplaner
 • Information om produkter eller tjänster som du har köpt eller uttryckt intresse för
 • Utbildnings- och certifieringsuppgifter
 • Information om evenemangsdeltagande
 • Kommunikationsinställningar
 • Din kommunikation med oss (t.ex. feedback, förfrågningar, klagomål, innehåll du skickar in och kommentarer du publicerar i våra forum)
 • Betalningsinformation som du anger när du gör ett köp direkt från oss

Observera att vi använder betalningsförmedlare (t.ex. Stripe) när du handlar via PlanGrid-tjänsterna och att vi inte lagrar kreditkort eller annan ekonomisk information (förutom bekräftelse på att betalning har genomförts till ett visst belopp). Vi samlar in kontaktuppgifter från dig som vi skickar till betalningsförmedlaren för att underlätta transaktionen. För mer information kan du kontakta våra leverantörer i enlighet med deras integritetsmeddelanden.

Information vi får genom din användning av PlanGrid

Vi samlar in och genererar vissa personuppgifter automatiskt om din användning av PlanGrid. Sådana informationstyper omfattar vanligen:

 • Systeminformation och användningsdata för din användning av PlanGrid (t.ex. unika enhetsidentifierare, operativsystem, typ av enhet som du använder, produkt-ID, licensinformation, vilka webbplatser och program du använder och hur länge, din stad och ditt land baserat på din IP-adress samt information om din webbläsare)
 • Feldata (t.ex. information om tekniska fel som kan uppstå när du använder våra program, om du väljer att skicka den relevanta rapporten till oss)
 • Automatiska uppdateringar (t.ex. information som kan identifiera dig för vår systemadministratör i samband med den automatiska uppdateringsprocessen, inklusive användarinloggningsnamn och datorns namn eller beskrivning)
 • Information som vi genererar om din användning av PlanGrid (t.ex. vår tolkning av dina intressen baserat på din användning av vår webbplats, funktioner hos våra tjänster osv.)

Vi använder även cookies (små textfiler som lagras av din webbläsare när du använder webbplatser) och relaterade tekniker, t.ex. pixlar och s.k. ”web beacon”, för att samla in och lagra information när du använder vår plattform, webbplatser och appar. För mer information om cookies och andra automatiserade datainsamlingsverktyg, se ”Cookies och automatiserad datainsamling” nedan.

Sociala nätverksdata – Vi har sidor på sociala nätverksplattformar som t.ex. Facebook, LinkedIn och Twitter, där du kan besöka och kommunicera med oss. Plattformen innehåller även knappar, verktyg eller innehåll som länkar till tjänster från andra företag. Vi samlar in information om din användning av dessa funktioner med hjälp av första parts- och tredje parts analysverktyg.

Om PlanGrid-tjänsterna du använder innehåller insticksprogram, kan information överföras direkt från din enhet till den sociala nätverksleverantören. Vi har ingen påverkan på de uppgifter som samlas in av insticksprogrammet. Om du är inloggad på det sociala nätverket kan en länk upprättas mellan ditt användarkonto där och användningen av PlanGrid-tjänsterna.

Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på ”Gilla”, ”Följ” eller ”Dela” eller genom att skriva en kommentar, kan denna information automatiskt komma att visas i din profil på det sociala nätverket. Även om du inte är inloggad kan insticksprogrammen skicka din IP-adress till leverantörer av sociala nätverk. Observera detta när du använder PlanGrid-tjänsterna. När du ansluter till en social nätverkstjänst på en enhet som också används av andra, kan dessa andra användare se information som lagras eller visas i samband med din profil på sidan för sociala nätverkstjänster.

Information som vi samlar in från andra parter

Vi erhåller vissa typer av information från tredje parter, inklusive servicedata som vi samlar in från våra kunder och användare genom vår plattform. Vi får även affärsdata från våra närstående bolag och andra tredje partskällor t.ex. arbetsgivare, affärspartner, databaser med affärskontakter, leverantörer av tjänster för berikning av insamlad data, andra datasammanställare hos tredje part samt plattformar för sociala nätverk (t.ex. LinkedIn). Affärsdata som vi erhåller från tredje parter kan innehålla kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och postadress) och yrkesrelaterade uppgifter (t. ex. befattning och företagets namn).

Hur använder PlanGrid den information som samlas in om dig?

Vi använder dina personuppgifter med försiktighet och för användbara syften, däribland:

 • För att validera din identitet i den utsträckning som krävs för att genomföra vårt avtal med dig
 • För att leverera tjänster, produkter, support eller information som du har begärt avseende PlanGrid-tjänsterna till dig i den utsträckning som krävs för att genomföra vårt avtal med dig
 • För att skicka dig information inom ramen för vårt avtal med dig
 • För att skicka dig annan information som du har begärt, till exempel när någon har ”Gillat” ett av dina inlägg, i den utsträckning som krävs för att genomföra vårt avtal med dig
 • För att skicka dig information om våra produkter och tjänster och våra närstående bolags produkter och tjänster, inklusive att skicka dig marknadsföringskommunikation, vilket ligger i vårt legitima intresse
 • För att stödja vårt legitima intresse att förbättra våra produkter och tjänster och våra närstående bolags produkter och tjänster, inklusive genom användning av automatiserade system för att analysera dina uppgifter med hjälp av maskininlärning och avancerade analyser
 • För att vid behov åtgärda problem i PlanGrid-tjänsterna i syfte att genomföra det avtal som vi har med dig
 • För att stödja vårt legitima intresse att anpassa innehållet och annonser du ser på vår webbplats, på internet och på andra platser
 • För att stödja vårt legitima intresse att analysera marknadsförhållanden och användning av PlanGrid-tjänsterna
 • För att fullfölja vårt legitima intresse att förebygga och minska bedrägerier och piratkopiering av programvara
 • För att stödja vårt legitima intresse att skapa och kommersialisera nya PlanGrid-produkter och -tjänster
 • För att genomdriva de juridiska villkor som reglerar PlanGrid-tjänsterna
 • För att följa lagen och skydda rättigheter, säkerhet och egendom
 • För att stödja vårt legitima intresse att skapa och använda sammanslagen och anonymiserad information
 • För andra syften för vilka vi erhåller ditt samtycke (där vi är beroende av ditt samtycke för att behandla personuppgifter, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan)

Vi behandlar servicedata i enlighet med våra avtal med våra kunder och gällande lagstiftning.

Vi kan även behandla personuppgifter för samma legitima intresse för våra kunder och affärspartners. Där vi är beroende av våra legitima intressen har du rätt att invända mot sådan behandling på grund av omständigheter som är specifika för dig. Mer information finns i ”Hur får du åtkomst till, uppdaterar, hämtar och raderar dina uppgifter?” nedan.

Hur lämnar PlanGrid ut dina uppgifter?

Vi delar all information som beskrivs ovan enligt följande:

 • När vi har ditt samtycke till att göra det, eller för andra ändamål som begärts eller tillåtits av dig. Om du till exempel väljer att integrera programvara från tredje part i vår plattform (till exempel Google Drive, Box, Dropbox eller andra integreringar), kommer vi att dela information med de tredje partsintegreringar som krävs för att de ska fungera. Observera dock att din information kommer att hanteras av sådan tredje part enligt deras egna sekretess- och säkerhetspolicyer eller -rutiner som inte står under vår kontroll
 • Med våra tjänsteleverantörer, inklusive säljare, konsulter och andra tjänsteleverantörer som utför tjänster eller funktioner på vårt uppdrag för användning av information enligt beskrivningen ovan. Våra tjänsteleverantörer omfattar till exempel företag som stödjer oss med marknadsföring, försäljning, rådgivning, kommunikation, programvaruunderhåll och -support, analys, sociala medier, marknadsundersökningar, licensefterlevnad, säkerhet, lokalisering och betalningsbehandling. Våra tjänsteleverantörer behandlar dina uppgifter med förbehåll för avtalsvillkor som begränsar deras möjlighet att använda dina uppgifter vidare
 • Med affärspartner för deras egna marknadsföringssyften, inklusive att tillhandahålla internetreklam
 • Med våra dotterbolag, vårt moderbolag Autodesk, Inc. och dess övriga dotterbolag (gemensamt kallade våra ”närstående bolag”), för något av syftena och användningsområdena för informationen som beskrivs i denna integritetspolicy och för våra legitima intressen att tillhandahålla integrerade produkter och tjänster till dig (inklusive att administrera inköp, tjänster och betalningar via våra anknutna produkter och tjänster). Våra närstående bolag kan med ditt samtycke eller med tillstånd enligt gällande lag tillhandahålla personliga erbjudanden eller skicka marknadsföringsmeddelanden om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig
 • Med sociala nätverkstjänster när du använder PlanGrid-tjänsterna för att ansluta och dela information offentligt eller med dina kontakter på sådana tredje parters sociala nätverksplattformar och -tjänster
 • När vi åläggs att göra det enligt lag, t.ex. för att svara på en stämning eller ett domstolsbeslut
 • När vi har goda skäl att tro att utlämnandet krävs för att förhindra eller bemöta bedrägeri eller piratkopiering av programvara, försvara oss mot attacker eller skydda PlanGrids, våra kunders och allmänhetens rättigheter, egendom och säkerhet
 • Som en del av en företagsförsäljning, sammanslagning, konsolidering, förändring av kontroll, överföring av betydande tillgångar eller omorganisation

Vi kan även lämna ut servicedata för att tillhandahålla PlanGrid-tjänsterna, vilket kan innebära överföring av uppgifter till tjänsteleverantörer vars användning av uppgifterna överensstämmer med denna integritetspolicy och till tredje parter vars egen användning av uppgifterna inte omfattas av denna integritetspolicy, t.ex.:

 • Genom att underlätta en användares publicering av information för ett PlanGrid-projekt som kontrolleras av en tredje part (som, i likhet med de andra exemplen här, då kommer att bli föremål för den tredje partens beslut om användning och utlämnande)
 • Genom att underlätta en användares publicering av information för ett PlanGrid-projekt som kontrolleras av dig (som, i likhet med de andra exemplen här, då kommer att bli föremål för dina beslut om användning och utlämnande)
 • Genom att underlätta en användares elektroniska leverans av information till en extern mottagare som väljs av den aktuella användaren (t.ex. för att skicka uppgifter till en integrering eller bjuda in en icke-användare att delta i ett projekt)
 • Genom att tillhandahålla uppgifter som samlats in från någon användare av kundens PlanGrid-projekt till en kund eller en tredje part som kunden valt
 • Genom att tillhandahålla information om en användares användning av PlanGrid-projektet till en projektadministratör
 • Genom att låta en projektadministratör överföra kontrollen över hela eller en del av ett projekt (och medföljande kontaktuppgifter) till en ny projektadministratör, inklusive på ett annat företag

Vi kan även dela sammanslagen eller anonymiserad information med andra om den inte längre kan identifiera dig.

Hur skyddar och behåller PlanGrid din information?

Vi upprätthåller olika fysiska, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som är föremål för regelbundna ändringar. Vi begränsar åtkomsten som anställda, entreprenörer och ombud för PlanGrid och våra närstående bolag har till dina uppgifter så att de endast kan nås av personer som behöver känna till dem för att kunna utföra sina tilldelade funktioner och utveckla eller förbättra våra produkter och tjänster.

Om du använder programvara från tredje part som är integrerad i vår tjänst (till exempel Google Drive, Box, Dropbox eller andra integreringar), kommer din information att hanteras av respektive tredje part i enlighet med deras egna sekretess- och säkerhetsprinciper eller -rutiner vilka inte står under vår kontroll.

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy eller så länge vi åläggs eller tillåts att göra det enligt lag. Vi behåller dina uppgifter för att uppfylla kraven på finansiell rapportering och för att kunna upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, inklusive att genomdriva våra rättigheter enligt avtal. Uppgifter kan komma att bevaras i kopior som gjorts för säkerhetskopierings- och verksamhetskontinuitetssyften under ytterligare en tid.

Hur får du åtkomst till, uppdaterar, hämtar och raderar dina uppgifter?

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter som vi har om dig och att få dessa uppgifter korrigerade eller uppdaterade, begränsade eller raderade under lämpliga omständigheter. I tillämpliga fall har du rätt att erhålla information som vi har om dig i bärbar form och att låta den överföras till en tredje part. I förekommande fall har du även rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter och att dra tillbaka eventuella samtycken du har lämnat.

Alla användare kan granska och uppdatera viss användarinformation genom att logga in på relevanta delar av PlanGrid-tjänsterna. Du kan avsluta din prenumeration på marknadsföringsmeddelanden i e-postform genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i sådana meddelanden. Användare kan inaktivera sina konton genom att kontakta oss på privacy@plangrid.com, med förbehåll för eventuella avtalsbestämmelser mellan PlanGrid och den kund som ansvarar för kontot. Kontroller som rör cookies och annan automatiserad datainsamling beskrivs i avsnittet ”Cookies och automatiserad datainsamling” nedan. I tillämpliga fall kan du enligt lokal lagstiftning ha rätt att välja bort vissa direktmarknadsföringsmeddelanden.

Om du vill utöva dina gällande rättigheter kan du kontakta oss enligt beskrivningen i slutet av denna integritetspolicy. När vi behandlar servicedata på uppdrag av våra kunder kan vi hänskjuta begäran till den berörda kunden och samarbeta med deras hantering av begäran, med förbehåll för eventuella särskilda avtalsarrangemang med kunden. För enskilda användarkonton som inte är kopplade till ett kundkonto kommer PlanGrid att hantera begäran direkt.

I tillämpliga fall kan du enligt lokal lagstiftning ha rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, men vi uppmuntrar personer att kontakta oss i första hand. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa alla eventuella problem.

Cookies och automatiserad datainsamling

På våra webbplatser, i appar och e-postmeddelanden samlar vi och tredje parter in viss information genom användning av cookies och liknande tekniker (inklusive s.k. ”web beacon”, JavaScript-taggar och andra mekanismer för att nå, läsa och skriva till lagringen av en enhet. (Gemensamt kallar vi dessa tekniker ”cookies”). Denna information kan omfatta unika webbläsaridentifierare, IP-adress, information om webbläsare och operativsystem, enhetsidentifierare (t.ex. Apple IDFA eller Android Advertising ID), GPS-lokalisering, annan enhetsinformation, information om internetanslutning samt om individers interaktioner med våra appar, webbplatser och e-postmeddelanden (till exempel webbadressen till den tredje parts webbplats från vilken du kom, de sidor som du besöker och länkarna du klickar på hos våra webbplatser). Vi använder denna information för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vi och våra tjänsteleverantörer som agerar på vårt uppdrag ställer in cookies. Vi tillåter även att tredje parter ställer in cookies som vi inte kontrollerar, i synnerhet annonscookies (enligt beskrivningen nedan). Nedan hittar du information om de tredje parter som ställer in cookies.

Vissa cookies kallas för ”sessionscookies”. De raderas när du stänger din webbläsare och består till exempel av cookies som håller dig inloggad under ett besök på vår webbplats. Andra cookies är ”permanenta cookies”, som finns kvar på din enhet under en längre period. De kan omfatta cookies som kommer ihåg dina språkinställningar så att vår webbplats kommer att visas på det språk du föredrar vid varje besök.

Vi använder olika typer av cookies:

 • Absolut nödvändiga cookies. Det är cookies som är absolut nödvändiga för att vi ska kunna utföra dina begärda tjänster. Vi använder bland annat cookies för att autentisera din inloggning och hålla dig inloggad, komma ihåg dina inställningar på de sidor du besöker för att ge dig tillgång till viktiga funktioner i våra tjänster samt för att tillhandahålla information som du begär, t. ex. information om kundsupport. Absolut nödvändiga cookies placeras på din enhet eller i din webbläsare när du besöker vår webbplats eller våra program, eller när du begär en tjänst som kräver dem. Om du inaktiverar dessa typer av cookies kanske du inte kan få tillgång till alla funktioner på våra webbplatser eller i våra program, och vi kan kanske inte tillmötesgå dina förfrågningar.
 • Prestandacookies. Det är cookies som förbättrar din upplevelse av PlanGrid-tjänsterna. Vi använder till exempel cookies för att visa personanpassat innehåll, utföra analyser, mäta trafik- och användningstrender, öka förståelsen för demografin hos våra användare, diagnostisera och lösa tekniska problem och på andra sätt planera för och förbättra vår verksamhet. Vår användning av sådana cookies förutsätter ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke med hjälp av funktionen som beskrivs nedan.
 • Annonscookies. Det är cookies som används för att förstå dina preferenser och visa relevanta annonser för dig på såväl våra egna som på tredje parts webbplatser. Dessa cookies används för att identifiera användare och deras enheter, för att informera, optimera och visa annonser samt för att rapportera om våra annonsvisningar, andra användningsområden för annonstjänster och interaktioner med dessa annonsvisningar och annonstjänster (inklusive hur de relaterar till besök på specifika webbplatser eller appar). Användningen av sådana cookies förutsätter ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke med hjälp av funktionen som beskrivs nedan.

Läs mer om intressebaserad annonsering i allmänhet – inklusive hur du kan välja att avanmäla dig från intressebaserade annonser från några av våra nuvarande annonstjänstpartner – på aboutads.info/choices eller youronlinechoices.eu från valfri webbläsare och enhet. Du kan också begränsa användningen av annonscookies genom att använda alternativet ”Begränsa annonsspårning” på Apples iOS-enheter eller ”Välj bort intressebaserade annonser” på Android. Du kan avanmäla dig från all personlig annonsering eller återställa ditt annonserings-ID, så att du endast ser personlig annonsering som rör det du tittar på från och med punkten där du återställer den.

 • Cookies för sociala medier. Det är cookies som låter dig göra inlägg på sociala medier som Facebook. Användningen av sådana cookies förutsätter ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke med hjälp av funktionen som beskrivs nedan.

Du har rättigheter avseende de cookies som används på våra webbplatser. Eventuellt kan du använda webbläsarens funktion ”Hjälp”, ”Alternativ” eller ”Verktyg”, beroende på din specifika webbläsare, för att avvisa vissa typer av cookies eller meddela dig när vissa typer av cookies skickas. Vissa webbläsare erbjuder liknande inställningar för lokal HTML5-lagring. Flash-lagring kan hanteras här. Men om du blockerar eller på annat sätt avvisar våra cookies, lokal lagring, JavaScript eller andra tekniker, kommer vissa webbplatser (inklusive våra egna webbplatser) kanske inte att fungera korrekt. Du kan även välja bort användningen av annonscookies från vissa leverantörer via funktionen på aboutads.info/choices eller youronlinechoices.eu som beskrivs ovan.

I fråga om specifika cookies som vi använder:

 • Du kan avanmäla dig från Google Analytics och anpassa annonserna i Google Display Network genom att besöka sidan Google Ads Settings. Med Google kan du även installera ett Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din webbläsare.
 • För att välja bort vår användning av Inspectlet, som skapar en återuppspelningsbar registrering av besök i marknadsföringsdelen av vår webbplats (inte den del som levererar vår tjänst) för analys- och felsökningssyften, ska du klicka här.
 • För att välja bort vår användning av Optimizely som hjälper oss förstå vilka arbetsflöden kunderna föredrar, klickar du här.
 • För att välja bort vår användning av Marketo, som hjälper oss med arbetsflödet vid marknadsföring, klickar du här.
 • Om du vill avanmäla dig från vår användning av LiveChat Inc som erbjuder kundsupportlösningar, skickar du ett e-postmeddelande till support@livechatinc.com.
 • För att välja bort vår användning av Amplitude och Segment som låter oss analysera våra kunders användningsmönster och beteenden, skickar du ett e-postmeddelande till privacy@plangrid.com.

Om du byter, förändrar eller uppgraderar din webbläsare eller raderar dina cookies kan du behöva använda dessa verktyg för avanmälan på nytt. Vi besvarar inte webbläsarbaserade do-not-track-signaler.

Besök din mobila enhetstillverkares webbplats (eller webbplatsen för dess operativsystem) avseende instruktioner om eventuella ytterligare sekretesskontroller i ditt mobila operativsystem, t.ex. sekretessinställningar för enhetsidentifierare och GPS-lokalisering.

Överför PlanGrid dina uppgifter över nationsgränserna?

Vi är baserade i USA och mottagarna av de uppgiftsutlämnanden som beskrivs i denna integritetspolicy befinner sig i USA och på andra platser i världen, inklusive platser där sekretesslagarna kanske inte tillhandahåller lika mycket skydd som det land där du vistas. PlanGrid uppfyller juridiska krav för gränsöverskridande dataskydd, bland annat genom att tillämpa EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler och avtalsspråk som krävs enligt Privacy Shield ramverken mellan EU–USA respektive Schweiz–USA, (”Privacy Shield”) och som beskrivs nedan.

PlanGrid följer Privacy Shield-ramverken mellan EU–USA respektive Schweiz–USA för skydd av privatlivet enligt U.S. Department of Commerce (det amerikanska handelsdepartementet) vid insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller Storbritannien till USA. PlanGrid har intygat för Department of Commerce att det följer Privacy Shield-principerna med avseende på sådana uppgifter för skydd av privatlivet. Vid konflikt mellan de relevanta villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna för skydd av privatlivet, ska Privacy Shield-principerna tillämpas. Vi har intygat inför U.S. Department of Commerce att vi följer de Privacy Shield-principer för behandling av personuppgifter som PlanGrid erhåller baserat på Privacy Shield. Federal Trade Commission (den amerikanska federala konkurrensmyndigheten) har jurisdiktion över PlanGrids efterlevnad av Privacy Shield. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet för skydd av privatlivet och se vår certifiering kan du besöka https://www.privacyshield.gov. Se vår Privacy Shield-policy för skydd av privatlivet för ytterligare information.

Berörda personer som är bosatta i EES, Schweiz eller Storbritannien ska rikta alla frågor, funderingar eller klagomål gällande PlanGrids efterlevnad av Privacy Shield för skydd av privatlivet till PlanGrid enligt beskrivningen längst ner i denna integritetspolicy. PlanGrid kommer att försöka besvara dina frågor och bemöta dina funderingar i god tid och på ett uttömmande sätt så snart som möjligt. Om din fråga eller ditt klagomål inte har lösts efter att du har diskuterat ärendet med PlanGrid, har PlanGrid samtyckt till att medverka i det oberoende tvistlösningssystemet för Privacy Shield för skydd av privatlivet som anges nedan, utan kostnad för dig. PlanGrid har förbundit sig att hänskjuta olösta klagomål gällande skyddet av integriteten enligt principerna i Privacy Shield mellan EU–USA respektive Schweiz–USA till en oberoende mekanism för tvistlösning. Besök JAMS för mer information eller för att rapportera ett klagomål. Om ditt klagomål fortfarande inte har lösts genom dessa kanaler, kan ett ytterligare bindande skiljedomsalternativ under begränsade omständigheter finnas tillgängligt inför en Privacy Shield-panel enligt beskrivningen på https://www.privacyshield.gov.

Observera att PlanGrids kunder kan överföra personuppgifter till PlanGrid på grundval av andra rättsliga mekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen och andra behöriga myndigheter för gränsöverskridande uppgiftsöverföringar, t.ex. standardavtalsklausuler. Om du vill utöva en laglig rätt att se kopior av dokument om dataöverföringsmekanismer som PlanGrid använder vid överföringen av uppgifter till tredje parter, ber vi dig att kontakta oss via nedanstående uppgifter. Vår plattform gör det möjligt för våra kunder och användare att göra internationella dataöverföringar till tredje parter, för vilka de är ensamt ansvariga.

Hur skyddar PlanGrid information om barn?

Vi på PlanGrid bryr oss djupt om barns integritet och skyddar deras personuppgifter.

PlanGrid-tjänsterna är i allmänhet utformade för vuxna användare. I vissa fall kan vi erbjuda PlanGrid-tjänsterna till utbildningsinstitutioner, inklusive gymnasieskolor och universitet. Vi samlar dock inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år i samband med PlanGrid-tjänsterna.

Om vi upptäcker att vi har samlat in uppgifter från ett barn på ett sätt som strider mot kraven i U.S. Children’s Online Privacy Protection Act and Rule (”COPPA”) eller annan tillämplig lag, kommer vi omedelbart att antingen radera uppgifterna eller efterfråga samtycke från förälder eller vårdnadshavare för insamlingen.

I den mån en person under 18 år publicerar innehåll till PlanGrid-tjänsterna kommer vi att respektera krav på att radera detta innehåll, såvida vi inte måste behålla det enligt lag. Personer under 18 år kan kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan för att begära radering av eventuellt personligt identifierbart innehåll som har publicerats till PlanGrid-tjänsterna. Observera att vi kanske inte omedelbart tar bort kvarvarande kopior från våra aktiva servrar när vi raderar information och att vi även kan spara information i våra säkerhetskopieringssystem.

Visas informationen som du lämnar till oss någonsin offentligt?

Som alltid uppmanas du att vara uppmärksam när du beslutar dig för att lämna ut personuppgifter, inklusive på PlanGrid-tjänsterna. Det finns flera olika platser på vår plattform, webbplatser och program där du kan publicera innehåll, inklusive kommentarer.

I vissa fall kan du begränsa vilka som kan se eller få åtkomst till information och innehåll du publicerar. I andra fall kan informationen och innehållet vara tillgängligt för registrerade medlemmar på plattformen, webbplatsen eller programmet, eller till och med för allmänheten. Ditt namn, användarnamn, profilbild eller e-postadress (särskilt om detta är ditt användarnamn) kan publiceras tillsammans med ett meddelande eller annat innehåll som du publicerar via vår plattform, våra webbplatser eller våra program.

Om du publicerar information som inte bör avslöjas offentligt ska du använda en plattform, webbplats eller applikation som gör det möjligt för dig att kontrollera vem som ser information som du har publicerat.

Kommer denna integritetspolicy att ändras?

PlanGrid kan ändra denna integritetspolicy för att spegla ändringar i lagen, i våra datahanteringsrutiner eller i verksamhetens funktioner. Den uppdaterade integritetspolicyn kommer att publiceras på https://www.plangrid.com/privacy.

Så här kontaktar du oss

Om du har frågor om våra rutiner eller denna integritetspolicy eller vill skicka oss förfrågningar eller klagomål som rör personuppgifter, kontakta oss på privacy@plangrid.com.

Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud ska du använda följande kontaktuppgifter: DPO@autodesk.com.