Privacy Statement - NL

Privacyverklaring van PlanGrid

Ingangsdatum: 21 juni 2019

PlanGrid hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe PlanGrid, Inc. (“PlanGrid”) en haar dochterondernemingen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken in verband met ons platform voor bouwproductiviteitsbeheer en samenwerking, onze websites en applicaties, via hieraan gerelateerde ondersteunende en professionele diensten en via verschillende verkoop- en marketingactiviteiten.

PlanGrid maakt onderdeel uit van de Autodesk-bedrijvengroep. In sommige gevallen delen wij persoonsgegevens met of ontvangen wij persoonsgegevens van andere Autodesk-bedrijven, waaronder onze dochterondernemingen, ons moederbedrijf Autodesk, Inc. en haar dochterondernemingen (samen onze “gelieerde ondernemingen”).

Veel van de persoonsgegevens die we via de PlanGrid-diensten verzamelen, worden namens onze klanten en gebruikers verwerkt. In sommige situaties verwerken we deze persoonsgegevens ook voor onze eigen doeleinden, zoals hieronder omschreven. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerkings- of beschermingsmaatregelen van onze klanten; deze kunnen verschillen van de in deze Privacyverklaring genoemde maatregelen.

Deze Privacyverklaring is tevens niet van toepassing op het verzamelen van persoonsgegevens door websites of applicaties van derden. We raden u aan het privacybeleid van de betreffende externe websites en applicaties die u gebruikt te lezen.

In deze Privacyverklaring vindt u informatie over de volgende zaken:

Welke gegevens verzamelt PlanGrid over u?

“Persoonsgegevens” zijn gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden of die redelijkerwijs direct of indirect aan u gekoppeld kunnen worden. Voor de uitleg van deze Privacyverklaring betekenen de termen “persoonlijke gegevens” en “persoonsgegevens” hetzelfde en zijn deze onderling uitwisselbaar.

We verkrijgen persoonsgegevens op verschillende manieren. Sommige gegevens worden rechtstreeks van u verkregen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een account of een nieuwsbrief op onze website. Andere gegevens worden automatisch verzameld of gegenereerd als u PlanGrid gebruikt, waaronder gegevens die worden verkregen door het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. We verkrijgen ook bepaalde gegevens over u van derden, bijvoorbeeld wanneer u uw zakelijke contactgegevens en andere gegevens over u aan de betreffende derden verstrekt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze verwerking van twee algemene categorieën persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens die wij voor onze klanten en gebruikers verwerken in verband met het leveren van PlanGrid-diensten (“Servicegegevens”) – We verzamelen deze gegevens van onze klanten en gebruikers via verschillende middelen, vooral via ons platform voor bouwproductiviteitsbeheer en samenwerking (onder andere via onze gebruikersaccounts op plangrid.com en onze applicaties) en via hieraan gerelateerde ondersteunende en professionele diensten. Omdat we gegevens van of namens onze klanten ontvangen, kunnen Servicegegevens alle soorten gegevens omvatten die onze klanten of hun gebruikers verstrekken. In de meeste gevallen zijn deze gegevens zakelijke contactgegevens en gegevens die aan deze contactgegevens gekoppeld zijn.
 2. Persoonsgegevens die wij voor ons eigen bedrijf verwerken (“Bedrijfsgegevens”) – Dit zijn onder andere bepaalde gegevens die op of via onze websites worden verzameld, zoals gegevens die u verstrekt via aanmeldingsformulieren voor nieuwsbrieven, gegevens die we automatisch verzamelen als u onze websites bezoekt en gegevens die worden verzameld via onze verkoop- en marketingactiviteiten.

Let op: wij kunnen verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens over u te verzamelen ten gevolge van een wettelijke bepaling of een contractuele relatie die we hebben met u of onze klant via wie u PlanGrid gebruikt. Het niet verstrekken van deze gegevens kan ervoor zorgen dat wij deze plichten niet kunnen naleven of kan naleving hiervan vertragen.

Gegevens die u ons verstrekt

We verzamelen bepaalde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Dit zijn over het algemeen de volgende soorten gegevens:

 • uw contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres);
 • zakelijke gegevens (bijv. functie en naam van het bedrijf);
 • taalvoorkeuren;
 • abonnementen;
 • informatie over producten of diensten die u heeft gekocht of waarin u interesse heeft getoond;
 • informatie over trainingen en certificeringen;
 • informatie over deelname aan evenementen;
 • communicatievoorkeuren;
 • uw communicatie met ons (bijv. feedback, verzoeken, klachten, informatie die u plaatst en opmerkingen die u in onze forums plaatst);
 • betaalgegevens die u verstrekt als u iets rechtstreeks bij ons koopt.

Let op: wanneer u aankopen doet via de PlanGrid-diensten, gebruiken wij verwerkers voor betalingsdiensten (zoals Stripe) en slaan we geen creditcardgegevens of andere financiële gegevens op (behalve de bevestiging dat bepaalde bedragen zijn betaald). De contactgegevens die we van u verzamelen, geven we door aan de verwerker voor betalingsdiensten om de transactie te bespoedigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze dienstverleners, zoals omschreven in hun privacyverklaringen.

Gegevens die we verkrijgen door uw gebruik van PlanGrid

We verzamelen en genereren automatisch bepaalde persoonsgegevens over uw gebruik van PlanGrid. Dit zijn over het algemeen de volgende soorten gegevens:

 • systeeminformatie en gebruiksgegevens met betrekking tot uw gebruik van PlanGrid (bijv. unieke apparaatidentificatoren, het besturingssysteem, het soort apparaat dat u gebruikt, product-ID, licentie-informatie, informatie over welke websites en applicaties u gebruikt en hoe lang u deze gebruikt, de plaats en het land van uw IP-adres en informatie over uw browser);
 • foutgegevens (bijv. gegevens over technische fouten die kunnen optreden wanneer u onze applicaties gebruikt, als u ervoor kiest om ons het betreffende rapport te sturen);
 • automatische updates (bijv. gegevens aan de hand waarvan onze systeembeheerder u mogelijk kan identificeren in verband met het automatische updateproces, waaronder uw gebruikersnaam en de naam of een omschrijving van de computer);
 • gegevens die we genereren over uw gebruik van PlanGrid (bijv. onze kennis van uw interesses op basis van uw gebruik van onze website, functies van onze diensten, etc.).

We gebruiken ook cookies (kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt) en vergelijkbare technologieën zoals pixels en beacons om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer u ons platform, onze websites en onze applicaties gebruikt. Zie voor meer informatie over cookies en andere middelen voor automatische gegevensverzameling “Cookies en automatische gegevensverzameling” hieronder.

Gegevens over sociale netwerken: wij hebben pagina's op sociaal netwerkplatforms zoals Facebook, LinkedIn en Twitter die u kunt bezoeken en waar u met ons kunt communiceren. Het platform bevat ook knoppen, tools of informatie met links naar de diensten van andere bedrijven. Wij verzamelen gegevens over uw gebruik van deze functies via onze eigen analytische tools en analytische tools van derden.

Als de PlanGrid-diensten die u gebruikt plug-ins bevatten, kan informatie van uw apparaat rechtstreeks worden overgedragen aan de aanbieder van het sociaal netwerk. We kunnen geen invloed uitoefenen op de gegevens die door een plug-in worden verzameld. Als u bent ingelogd op het sociaal netwerk, kan er een link worden gecreëerd tussen uw gebruikersaccount daar en het gebruik van de PlanGrid-diensten.

Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op “Vind-ik-leuk”, “Volgen” of “Delen” te klikken of door een opmerking te plaatsen, verschijnt deze informatie automatisch in uw profiel op het sociaal netwerk. Zelfs als u niet bent ingelogd, kunnen de plug-ins uw IP-adres versturen naar aanbieders van sociale netwerken. Houd hier rekening mee als u de PlanGrid-diensten gebruikt.

Als u verbinding maakt met een sociaal netwerkdienst op een apparaat dat ook door anderen wordt gebruikt, kunnen die andere gebruikers informatie te zien krijgen die wordt opgeslagen of weergegeven in verband met uw profiel op de pagina van de sociaal netwerkdienst.

Gegevens die we verzamelen van derden

We verkrijgen bepaalde soorten gegevens van derden, waaronder Servicegegevensvan onze klanten en gebruikers die we via ons platform verzamelen. We verkrijgen ook Zakelijke gegevens van onze gelieerde ondernemingen en van andere externe bronnen, zoals werkgevers, zakenpartners, databases met zakelijke contactgegevens, aanbieders van verrijkingsdiensten, andere externe gegevensverzamelaars en sociaal netwerkplatforms (bijv. LinkedIn). Zakelijke gegevens die we van derden ontvangen, kunnen contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres) en zakelijke gegevens (bijv. functie en naam van het bedrijf) omvatten.

Hoe gebruikt PlanGrid de gegevens die zij over u verzamelt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en bruikbare manier, bijvoorbeeld:

 • om uw identiteit te verifiëren, voor zover noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren;
 • om u te voorzien van diensten, producten, ondersteuning of informatie die u heeft aangevraagd over de PlanGrid-diensten, voor zover noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren;
 • om u informatie te sturen in het kader van onze overeenkomst met u;
 • om u andere informatie te sturen die u heeft aangevraagd, bijvoorbeeld als iemand een van uw publicaties “leuk” vindt, voor zover noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren;
 • om u informatie te sturen over onze producten en diensten en de producten en diensten van onze gelieerde ondernemingen, onder andere om uw marketingberichten te sturen, waarbij wij een gerechtvaardigd belang hebben;
 • ter ondersteuning van ons gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten en de producten en diensten van onze gelieerde ondernemingen te verbeteren, onder andere door het gebruik van geautomatiseerde systemen om onze gegevens te analyseren met behulp van machine learning en geavanceerde analytics;
 • om problemen in de PlanGrid-diensten op te lossen, voor zover noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren;
 • ter ondersteuning van ons gerechtvaardigd belang om de inhoud en advertenties die u te zien krijgt op onze website, op internet en elders te personaliseren;
 • ter ondersteuning van ons gerechtvaardigd belang om marktomstandigheden te analyseren en de PlanGrid-diensten te gebruiken;
 • ter ondersteuning van ons gerechtvaardigd belang om fraude en softwarepiraterij te voorkomen en te beperken;
 • ter ondersteuning van ons gerechtvaardigd belang om nieuwe PlanGrid-producten en -diensten te commercialiseren;
 • om de juridische voorwaarden die van toepassing zijn op de PlanGrid-diensten af te dwingen;
 • om te voldoen aan wetgeving en rechten, veiligheid en eigendommen te beschermen;
 • ter ondersteuning van ons gerechtvaardigd belang om geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens te creëren en te gebruiken;
 • voor andere doeleinden waarvoor we uw toestemming vragen (indien wij ons voor de verwerking van persoonsgegeven op uw toestemming beroepen, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken door via de onderstaande contactgegevens contact met ons op te nemen).

We verwerken Servicegegevens overeenkomstig onze overeenkomsten met onze klanten en de geldende wetgeving.

We kunnen tevens persoonsgegevens verwerken ten behoeve van dezelfde gerechtvaardigde belangen van onze klanten en zakenpartners. Indien wij ons beroepen op onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van de voor u geldende omstandigheden. Zie voor meer informatie “Hoe kunt u uw gegevens inzien, bijwerken, downloaden en verwijderen?” hieronder.

Hoe maakt PlanGrid uw gegevens openbaar?

We delen alle hierboven genoemde gegevens op de volgende manier:

 • Als we uw toestemming daarvoor hebben of voor andere door u gevraagde of toegestane doeleinden. Als u er bijvoorbeeld voor kiest software van derden in ons platform te integreren (bijvoorbeeld Google Drive, Box, Dropbox of andere integraties), dan delen we gegevens met de betreffende externe integraties voor zover nodig om deze te laten functioneren, maar houd er rekening mee dat uw gegevens door de betreffende derde worden verwerkt op grond van zijn eigen privacy- en veiligheidsbeleid, waarover wij geen controle hebben.
 • Met onze dienstverleners, waaronder verkopers, consultants en andere dienstverleners die namens ons diensten of functies uitvoeren, voor de hierboven genoemde gebruiksdoeleinden. Tot onze dienstverleners behoren bijvoorbeeld bedrijven die ons ondersteunen met marketing, verkoop, adviesdiensten, communicatie, software-onderhoud en -ondersteuning, analytics, sociale media, marktonderzoek, licentienaleving, beveiliging, lokalisatie en het verwerken van betalingen. Onze dienstverleners verwerken uw gegevens op grond van contractuele voorwaarden die hun vermogen om uw gegevens verder te gebruiken, beperken.
 • Met zakenpartners voor hun eigen marketingdoeleinden, waaronder het aanbieden van online advertenties.
 • Met onze gelieerde ondernemingen voor een van de in deze Privacyverklaring genoemde gebruiksdoeleinden en voor ons gerechtvaardigd belang om u geïntegreerde producten en diensten te kunnen bieden (onder andere om aankopen, diensten en betalingen voor onze gelieerde producten en diensten te kunnen administreren). Onze gelieerde ondernemingen kunnen u met uw toestemming of voor zover anderszins wettelijk is toegestaan een persoonlijke aanbieding doen of u marketingberichten sturen over producten en diensten die u mogelijk interessant vindt.
 • Met sociaal netwerkdiensten als u de PlanGrid-diensten gebruikt om gegevens openbaar te delen met uw contactpersonen op deze externe sociaal netwerkplatforms en -diensten.
 • Als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of gerechtelijk bevel.
 • Als we te goeder trouw geloven dat het delen noodzakelijk is om fraude of softwarepiraterij te voorkomen of om daarop te reageren, om onszelf te verdedigen tegen aanvallen of om de rechten, eigendommen en veiligheid van PlanGrid, onze klanten en het publiek te beschermen.
 • Als onderdeel van een zakelijke verkoop, fusie, consolidatie, verandering van bestuur, overdracht van substantiële activa of reorganisatie.

We kunnen ook Servicegegevens openbaar maken om de PlanGrid-diensten te kunnen leveren. Dit kan onder meer bestaan uit de overdracht van gegevens aan dienstverleners voor wie het gebruik van de gegevens in lijn is met deze Privacyverklaring en aan derden voor wie het eigen gebruik van de gegevens niet onder deze Privacyverklaring valt, zoals:

 • Door het mogelijk maken van het plaatsen van gegevens door een gebruiker bij een door een derde aangestuurd PlanGrid-project (welke, zoals de andere hier vermelde voorbeelden, onderworpen is aan de besluiten van de betreffende derde over gebruik en openbaarmaking)
 • Door het plaatsen van gegevens bij een door u aangestuurd PlanGrid-project door een gebruiker mogelijk te maken (hierbij zullen, net als voor de andere hier genoemde voorbeelden, uw besluiten over gebruik en openbaarmaking gelden)
 • Door elektronische levering van gegevens door een gebruiker aan een door de betreffende gebruiker geselecteerde externe ontvanger mogelijk te maken (om gegevens naar een integratie te verzenden of om een niet-gebruiker uit te nodigen zich voor een project aan te melden)
 • Door een klant of een door de klant gekozen derde gegevens te verstrekken die zijn verzameld van een gebruiker van het PlanGrid-project van de klant
 • Door een projectbeheerder gegevens te verstrekken over het gebruik van het PlanGrid-project door een gebruiker
 • Door een projectbeheerder toe te staan het beheer van het volledige project of een deel daarvan (en de gegevens die het project oplevert) aan een nieuwe projectbeheerder over te dragen, ook aan een projectbeheerder bij een ander bedrijf

We kunnen ook geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens, aan de hand waarvan u niet meer geïdentificeerd kan worden, met anderen delen.

Hoe beschermt en bewaart PlanGrid uw gegevens?

We beschikken over verschillende fysieke, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen die periodiek worden gewijzigd. Wij beperken de toegang van medewerkers, opdrachtnemers en vertegenwoordigers van PlanGrid en onze gelieerde ondernemingen tot uw gegevens, tot diegenen die deze gegevens nodig hebben om hun functies uit te oefenen en om onze producten en diensten te ontwikkelen of te verbeteren.

Als u er bijvoorbeeld voor kiest software van derden in onze dienst te integreren (bijvoorbeeld Google Drive, Box, Dropbox of andere integraties), dan worden uw gegevens door de betreffende derde verwerkt op grond van zijn eigen privacy- en veiligheidsbeleid of -procedures, waarover wij geen controle hebben.

Wij bewaren uw gegevens zolang dit nodig is om de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden te verwezenlijken of zolang dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze financiële verslagleggingsplichten en zodat we een rechtsvordering kunnen instellen, uitoefenen of onderbouwen, met inbegrip van het uitoefenen van onze rechten op grond van overeenkomsten. Gegevens kunnen langer blijven bestaan in kopieën die zijn gemaakt als back-up en voor bedrijfscontinuïteitsdoeleinden.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, bijwerken, downloaden en verwijderen?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, in te zien en om deze gegevens onder bepaalde voorwaarden te laten corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen. Indien van toepassing heeft u het recht om uw gegevens die wij in ons bezit hebben in draagbare vorm te ontvangen en deze naar een derde te laten verzenden. Indien van toepassing heeft u tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en om eventuele door u gegeven toestemming in te trekken.

Alle gebruikers kunnen gebruikersgegevens inzien en bijwerken door in te loggen op de relevante delen van de PlanGrid-diensten. U kunt zich afmelden voor marketing e-mails door te klikken op de link “afmelden” in deze marketing e-mails. Gebruikers kunnen hun accounts deactiveren door contact met ons op te nemen via privacy@plangrid.com, met inachtneming van eventuele contractuele bepalingen tussen PlanGrid en de klant die verantwoordelijk is voor het account. Zeggenschap met betrekking tot cookies en andere middelen voor automatische gegevensverzameling worden omschreven in de paragraaf over “Cookies en automatische gegevensverzameling” hieronder. Indien van toepassing op grond van lokale wetgeving kunt u het recht hebben af te zien van het ontvangen van bepaalde directe marketingberichten.

Om toepasselijke rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op de manier zoals beschreven aan het eind van deze Privacyverklaring. Indien wij namens onze klanten Servicegegevens verwerken, kunnen wij het verzoek aan de betreffende klant doorgeven en meewerken aan zijn afhandeling van het verzoek, met inachtneming van eventuele speciale contractuele regelingen met de betreffende klant. Verzoeken van individuele gebruikersaccounts die niet bij een klantaccount horen, handelt PlanGrid direct af.

Indien van toepassing op grond van lokale wetgeving, kunt u het recht hebben een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende instantie. Wij raden personen echter aan eerst contact met ons op te nemen en doen ons best om elke zorg weg te nemen.

Cookies en automatische gegevensverzameling

Via onze websites, applicaties en e-mails verzamelen wij en derden bepaalde gegevens door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (waaronder web beacons, JavaScript-tags en andere mechanismes om toegang te krijgen tot de opslag van een apparaat of deze te lezen of ernaar te schrijven. (We noemen al deze technologieën samen “Cookies”). Deze gegevens kunnen onder andere betreffen: unieke browser-identificatoren, IP-adressen, informatie over browsers en besturingssystemen, apparaatidentificatoren (zoals het Apple IDFA- of Android Advertising-ID), geolocatie, overige apparaatgegevens, informatie over de internetverbinding, evenals gegevens over het gebruik van onze applicaties, websites en e-mails door individuele personen (bijvoorbeeld de URL van de externe website waar u vandaan kwam, de pagina's op onze website die u bezoekt en de links op onze website waarop u klikt). We gebruiken deze gegevens voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring.

Wij en onze dienstverleners, die namens ons handelen, plaatsen Cookies. We staan derden ook toe Cookies te plaatsen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, in het bijzonder advertentiecookies (zoals hieronder omschreven). Hieronder vindt u gegevens over de derden die Cookies plaatsen.

Bepaalde Cookies worden “sessiecookies” genoemd. Deze worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten. Hieronder kunnen Cookies vallen die zorgen dat u gedurende een hele sessie op onze site ingelogd blijft. Andere Cookies zijn “permanente Cookies". Deze blijven langer op uw apparaat staan. Hieronder kunnen Cookies vallen die worden gebruikt om uw taalvoorkeuren te onthouden, zodat onze website wordt weergegeven in uw voorkeurstaal wanneer u deze bezoekt.

We gebruiken verschillende soorten Cookies:

 • Functionele Cookies. Dit zijn Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor ons om de verzochte diensten te kunnen leveren. We gebruiken bijvoorbeeld Cookies om uw inloggegevens te verifiëren en te zorgen dat u ingelogd blijft, uw instellingen op de door u bezochte pagina's te onthouden, om u toegang te geven tot essentiële functies van onze diensten en om door u gevraagde informatie te verstrekken, zoals klantenservice-informatie. Strikt noodzakelijke Cookies worden op uw apparaat of browser geplaatst als u onze website of applicaties gebruikt of als u een dienst aanvraagt waarvoor ze noodzakelijk zijn. Als u ddeze Cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang tot de volledige functies van onze websites of applicaties en kunnen we uw verzoeken mogelijk niet honoreren.
 • Prestatiecookies. Dit zijn Cookies die uw ervaring van de PlanGrid-diensten verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld Cookies om gepersonaliseerde inhoud te laten zien, analyses uit te voeren, verkeer en gebruikstrends te meten, beter inzicht te krijgen in de demografische gegevens van onze gebruikers, technologische problemen vast te stellen en te verhelpen en onze activiteiten anderszins te plannen en te verbeteren. Voor het gebruik van deze Cookies vragen we uw toestemming. U kunt uw toestemming door middel van de hieronder genoemde functie intrekken.
 • Advertentiecookies. Dit zijn Cookies die worden gebruikt om inzicht te krijgen in uw voorkeuren en om u op onze websites en op websites van derden relevante reclame te kunnen laten zien. Deze Cookies worden gebruikt om gebruikers en hun apparaten te herkennen, om advertenties op te stellen, te optimaliseren en te laten zien en om te rapporteren over onze reclame-indrukken, ander gebruik van reclamediensten en interacties met deze reclame-indrukken en reclamediensten (onder andere hoe ze gerelateerd zijn aan bezoeken van speciale websites of applicaties). Voor het gebruik van deze Cookies vragen we uw toestemming. U kunt uw toestemming door middel van de hieronder genoemde functie intrekken.

Ga voor algemene informatie over advertenties gebaseerd op interesses, bijvoorbeeld over hoe u zich kunt afmelden voor gerichte advertenties gebaseerd op interesses door een aantal van onze huidige reclamepartners, naar aboutads.info/choices of youronlinechoices.eu vanuit een van uw browsers of apparaten. U kunt het gebruik van Advertentiecookies ook beperken door gebruik te maken van de opties “Beperken van advertentietracking” op Apple iOS-apparaten of “Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties” op Android. U kunt zich afmelden voor alle gepersonaliseerde advertenties of uw reclame-ID opnieuw instellen, zodat u alleen gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt over de dingen die u bekijkt nadat u uw reclame-ID opnieuw heeft ingesteld.

 • Sociale Media Cookies. Dit zijn Cookies waardoor u berichten kunt plaatsen op sociale mediasites zoals Facebook. Voor gebruik van deze Cookies vragen we uw toestemming. U kunt uw toestemming door middel van de hieronder genoemde functie intrekken.

U heeft rechten ten aanzien van de op onze websites gebruikte Cookies. U kunt met behulp van de instelling “Help”, “Opties” of “Hulpmiddelen”, afhankelijk van uw specifieke browser, uw webbrowser mogelijk zo instellen dat deze bepaalde soorten Cookies weigert of dat u een waarschuwing krijgt als bepaalde soorten Cookies worden verzonden. Sommige browsers bieden soortgelijke instellingen voor lokale HTML5-opslag en hier kan Flash-opslag worden beheerd. Als u onze Cookies, lokale opslag, JavaScript of andere technologieën weigert, kan het echter zo zijn dat bepaalde websites (waaronder onze eigen websites) niet goed functioneren. U kunt ook Advertentiecookies van bepaalde aanbieders uitschakelen met de functies op aboutads.info/choices of youronlinechoices.eu, zoals hierboven omschreven.

Met betrekking tot de specifieke Cookies die we gebruiken:

 • Kunt u Google Analytics uitschakelen en de advertenties van Google Display Network aanpassen door naar de Google Ads Settings-pagina te gaan. In Google kunt u ook een Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw browser installeren.
 • Voor het uitschakelen van ons gebruik van Inspectlet, dat een opnieuw afspeelbaar bestand van bezoeken aan het marketinggedeelte van onze website maakt (niet het gedeelte waar onze diensten worden verleend) voor analyse en probleemoplossing, gaat u naar deze pagina.
 • Voor het uitschakelen van ons gebruik van Optimizely, dat ons inzicht geeft in welke workflows klanten fijner vinden, gaat u naar deze pagina.
 • Voor het uitschakelen van ons gebruik van Marketo, dat ons helpt bij de marketingworkflow, klikt u hier.
 • Voor het uitschakelen van ons gebruik van LiveChat Inc, dat de klant een ondersteunende oplossing biedt, kunt u een e-mail sturen naar support@livechatinc.com.
 • Voor het uitschakelen van ons gebruik van Amplitude and Segment, waarmee wij analyses kunnen uitvoeren met betrekking tot gebruikspatronen en gedrag van klanten, kunt u een e-mail sturen naar privacy@plangrid.com.

Als u uw browser vervangt, wijzigt of upgradet, of als u uw Cookies wist, moet u deze Cookies mogelijk opnieuw uitschakelen. We reageren niet op browser gebaseerde do-not-tracksignalen.

Ga naar de website van de fabrikant van uw mobiele apparaat (of de website voor het besturingssysteem) voor instructies over aanvullende privacymaatregelen binnen uw mobiele besturingssysteem, zoals privacy-instellingen voor apparaatidentificatie en geolocatie.

Geeft PlanGrid uw persoonsgegevens door buiten de nationale grenzen?

Wij zijn gevestigd in de Verenigde Staten en ontvangers van de in deze Privacyverklaring genoemde openbaar gemaakte gegevens bevinden zich in de Verenigde Staten en elders ter wereld, ook op plaatsen waar de privacywetgeving niet zo veel bescherming biedt als het land waarin u zich bevindt. PlanGrid houdt zich aan wettelijke eisen voor grensoverschrijdende gegevensbescherming, onder andere door het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen en contracttaal vereist door het EU-VS Privacy Shield en het Zwitserland - VS Privacy Shield (gezamenlijk “Privacy Shield”), dat hieronder wordt omschreven.

PlanGrid houdt zich aan het Privacy Shield zoals opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden overgedragen van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten. PlanGrid heeft aan het Ministerie van Handel verklaard dat het zich met betrekking tot deze gegevens houdt aan de principes van het Privacy Shield. Als er sprake is van strijdigheid tussen de relevante voorwaarden in deze Privacyverklaring en de principes van het Privacy Shield prevaleren de principes van het Privacy Shield. We hebben aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat wij ons houden aan de principes van het Privacy Shield bij het verwerken van persoonsgegevens die PlanGrid ontvangt wanneer een beroep wordt gedaan op het Privacy Shield. De Federal Trade Commission heeft rechtsbevoegdheid ten aanzien van de naleving van het Privacy Shield door PlanGrid. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.privacyshield.gov. Lees onze Privacy Shield-verklaring voor aanvullende informatie.

Ingezetenen van de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk moeten alle vragen, zorgen of klachten met betrekking tot de naleving van het Privacy Shield door PlanGrid richten aan PlanGrid op de onderaan deze Privacyverklaring omschreven manier. PlanGrid zal proberen uw vragen tijdig en zo volledig mogelijk te beantwoorden en uw zorgen weg te nemen. Als uw kwestie of probleem na bespreking met PlanGrid niet is opgelost, heeft PlanGrid ermee ingestemd mee te werken aan de hieronder genoemde onafhankelijke mechanismen voor geschilbeslechting van het Privacy Shield, zonder dat hieraan voor u kosten zijn verbonden. PlanGrid verbindt zich ertoe onopgeloste privacyklachten op grond van de principes van het Privacy Shield voor te leggen aan een onafhankelijke commissie voor geschilbeslechting. Ga naar JAMS voor meer informatie of om een klacht in te dienen. Als uw klacht via deze kanalen nog steeds niet is opgelost, is onder bepaalde voorwaarden een aanvullende mogelijkheid tot bindende arbitrage voor een Privacy Shield-panel beschikbaar, zoals omschreven op https://www.privacyshield.gov.

Houd er rekening mee dat klanten van PlanGrid persoonsgegevens aan PlanGrid kunnen verstrekken op basis van andere door de Europese Commissie en andere relevante autoriteiten goedgekeurde wettelijke mechanismen voor grensoverschrijdende gegevensdoorgiften, zoals modelcontractbepalingen. Voor het uitoefenen van enig recht op het inzien van de documenten over het mechanisme voor gegevensdoorgifte dat PlanGrid gebruikt om gegevens aan derden over te dragen, neemt u contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Onze klanten en gebruikers kunnen via ons platform internationaal gegevens doorgeven aan derden. Zij zijn hiervoor zelf volledig verantwoordelijk.

Hoe beschermt PlanGrid gegevens van kinderen?

Bij PlanGrid vinden we de privacy van kinderen en de bescherming van hun persoonsgegevens erg belangrijk.

De PlanGrid-diensten zijn over het algemeen bedoeld voor volwassen gebruikers. In sommige gevallen kunnen we de PlanGrid-diensten aanbieden aan onderwijsinstellingen, waaronder middelbare scholen en universiteiten. We verzamelen echter niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar in het kader van de PlanGrid-diensten.

Indien wij constateren dat we gegevens van een kind hebben verzameld op een manier die strijdig is met de bepalingen van de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act and Rule (COPPA) of andere toepasselijke wetgeving, verwijderen we die gegevens onmiddellijk of vragen we een ouder of voogd van het kind om toestemming om die gegevens te verzamelen.

Voor zover een persoon jonger dan 18 jaar informatie binnen de PlanGrid-diensten plaatst, honoreren wij verzoeken om die informatie te verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om dergelijke informatie te bewaren. Personen jonger dan 18 jaar kunnen via de hieronder genoemde contactgegevens contact met ons opnemen om te vragen om verwijdering van persoonlijk identificeerbare informatie die is geplaatst binnen de PlanGrid-diensten. Houd er rekening mee dat we bij het verwijderen van gegevens mogelijk niet meteen resterende kopieën van deze gegevens van onze actieve servers verwijderen en ook gegevens in onze back-upsystemen kunnen bewaren.

Worden de gegevens die u ons verstrekt ooit openbaar weergegeven?

Zoals altijd raden we u aan om voorzichtig te zijn wanneer u besluit persoonsgegevens te delen, ook binnen de PlanGrid-diensten. Er zijn verschillende plaatsen binnen ons platform, onze websites en onze applicaties waar u informatie, inclusief operkingen, kunt plaatsen.

In sommige gevallen kunt u beperkingen instellen met betrekking tot wie uw informatie kan zien. In andere gevallen is de informatie mogelijk toegankelijk voor geregistreerde leden van het platform, de website of de applicatie of zelfs voor het algemene publiek. Uw naam, gebruikersnaam, profielfoto of e-mailadres (met name als dit uw gebruikersnaam is) worden mogelijk gepubliceerd bij ieder bericht of andere informatie die u plaatst via ons platform, onze applicaties of onze websites.

Als u informatie plaatst die u niet openbaar wilt maken, controleer dan of u een platform, website of applicatie gebruikt waarin u kunt bepalen wie de informatie te zien krijgt die u heeft geplaatst.

Verandert deze Privacyverklaring?

PlanGrid kan deze Privacyverklaring wijzigen om de verklaring in overeenstemming te brengen met wetswijzigingen, wijzigingen van onze gegevensverwerkingspraktijken of de kenmerken van ons bedrijf. De aangepaste Privacyverklaring wordt geplaatst op https://www.plangrid.com/privacy.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over onze activiteiten of over deze Privacyverklaring, ons een vraag wilt stellen of een klacht wilt indienen met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@plangrid.com.

Gebruik de volgende contactinformatie als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: DPO@autodesk.com.